FBR 2: Acabada la secció soldadura

10/09/2018

Box individuals i zona modular.