03/08/2018

FBR 2: Redistribució secció soldadura

Reparació del sòl i pintura amb línia central.