FBR 2: Redistribució secció soldadura

03/08/2018

Reparació del sòl i pintura amb línia central.