DISSENY

Disseny d'utillatges i solucions mecàniques de tot tipus dins l'entorn de fabricació industrial.