PUNXONAT i PREMSA

Servei de punxonat i premsat en petites peces.