SECCIÓ ACABATS

Oferim tot tipus d'acabats a l'empresa i per subcontractació.

  • Satinat
  • Vibrat
  • Pulit mirall
  • Pintura
  • Sorrejat
  • Moletejat
  • Etc.